Osobe ovlaštene za zastupanje i djelatnici

Mirsad Bećirović – predsjednik,marketing menager

Mirsad Bećirović nositelj je odličja Predsjednika Republike Hrvatske dr. Ive Josipovića, Odličja Reda Danice s likom Katarine Zrinski, nositelj Javnog priznanja Karlovačke Županije, Medalje Gradonačelnika Grada Karlovca, Priznanja SOIH-a Zajednica Saveza udruga osoba s invaliditetom Hrvatske te nositelj priznanja Saveza Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke Županije. Osoba je ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Udruge slijepih USKA.

E-mail: udruga@uska.hr

 

Katarina Galetić – dopredsjednica

Studentica je Pravnog Fakulteta u Rijeci, sportašica, proglašena je sportašicom osobom s invaliditetom Karlovačke županije 2013. godine, aktivna u promociji položaja i statusa osoba s invaliditetom. Dopredsjednica Udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge, te odlukama Skupštine i Upravnog odbora.

E-mail: udruga@uska.hr

 

Romija Radočaj Naglić, mag.nov., koordinator, tajnik Udruge

Koordinator – stručni voditelj, djelatnik. Radi na izradi projekata i pripremi projektne dokumentacije, obavlja administrativne poslove, osigurava provedbu projekata, obavlja korespodenciju, priprema narativnih i financijskih izvješća te urednik web stranice Udruge, priprema tiskanih publikacija i promo materijala. Osoba je ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Udruge.

E-mail: udruga@uska.hr

 

Tanja Matešić, voditelj Mobilnog tima u sklopu trogodišnjeg programa Mobilni tim OSI-ce, Ministarstava za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

E-mail: udrugauska.tanja@gmail.com

 

Sandra Milčić, videći pratitelj, u sklopu dvogodišnjeg programa”Videći pratitelj udruge slijepih USKA” financiranog od strane Europske Unije, iz Europskog Socijalnog Fonda.

E-mail: udrugauska.vp@gmail.com

 

Kristina Mihalić, magistra informacijskih znanosti – koordinator videćeg pratitelja,  u sklopu dvogodišnjeg programa”Videći pratitelj udruge slijepih USKA” financiranog od strane Europske Unije, iz Europskog Socijalnog Fonda.

E-mail: udrugauska.co.vp@gmail.com

 

Djelatnici zaposleni putem Vladinih mjera aktivne politike zapošljvanja:

Boris Močilac – koordinator sportskih aktivnosti i manifestacija

Borka Brozić – voditeljica radionica o samostalnom življenju

Aldijana Duratović – voditeljica telefosnkog centra pomoći

Darijo Anušić- maser

Emina Jašarević – dostavljačica

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA: Mirsad Bećirović, Katarina Galetić i Duško Petrović

 

Borka Brozić – Predstavnica Mreže slijepih žena

 

Duško Petrović –  delegat u Skupštini Hrvatskog Saveza Slijepih

_______________________________________________________________________

Čitateljski Klub ZOLA: Djeluje od lipnja 2017. godine, okuplja sve ljubitelje knjiga zadnje srijede u mjesecu tijekom cijele godine, svi zainteresirani mogu se javiti voditeljici kluba vezano za aktualnu knjigu, lokaciju sljedećeg susreta te detalja vezanih za djelovanje kluba.

Sandra Milčić – Voditeljica Čitateljskog Kluba ZOLA, kontakt:0916470047

 

Udruga slijepih Grada Karlovca i Karlovačke Županije - www.uska.hr - Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac, Hrvatska Tel/Fax: 047/412-616 GSM: 091/6000-616 e-mail: udruga@uska.hr  Copyright © 2004-2014 by USKA. Sva prava pridržana. Frontier Theme