O nama

UDRUGA SLIJEPIH USKA djeluje na području socijalne djelatnosti u djelatnosti socijalne pomoći i podrške te socijalnih usluga.

 

Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja statusa slijepih osoba, beba, djece predškolske i školske dobi, mladih, adolescenata, odraslih srednje i treće životne dobi, uključujući i osobe s invaliditetom općenito. Kao i građana u društvenoj zajednici općenito.

 

U navedenim aktivnostima podržavaju nas naši partneri, pokrovitelji, donatori i sponzori:

 

 

Sponzor hosting usluge:
SETCOR d.o.o.

https://mydataknox.hr/

 

 

 

 

PROGRAMI I PROJEKTI U 2022.g.

UDRUGA SLIJEPIH USKA OD 01.01.2022. godine korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge za razdoblje 2022.-2024.g. vrijednost podrške 75.760,00kn godišnje.

 

Pružanje usluge videćeg pratitelja – dvogodišnji program pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, prva godina provedbe.

Predviđeno razdoblje provedbe:  01.01.2022.   –   31.12.2023. 

Vrijednost dvogodišnjeg programa:360.000,00kn

 

USKA provodi trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, druga godina provedbe.

 

Mobilni tim OSI-ce faza 2

Predviđeno razdoblje provedbe:  01.06.2020.   –   31.05.2023. 

Vrijednost trogodišnjeg programa:450.000,00kn

Partneri:HZZ Područni ured Karlovac i Centar za socijalnu skrb Karlovac

Predsjednik USKA-e Mirsad Bećirović potpisao je ugovor s Gradom Karlovcem o provedbi trogodišnjeg programa institucionalne podrške pod nazivom “Zajedno smo jači” veselimo se nastavku dugogodišnje suradnje i provedbi aktivnosti u sklopu ove podrške koja će doprinijeti razvoju naše organizacije u trogodišnjem razdoblju. Grad Karlovac od osnutka USKA-e podupire naš rad kroz brojne projekte i programe čime izravno doprinosi poboljšanju kvalitete življenja naših korisnika osoba s oštećenjem vida i njihovih obitelji. Institucionalna podrška temelj je za rad i razvoj udruge te pripremu programa i projekata koji će osigurati podizanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom na svim razinama.

Vrijednost podrške:32.000,00kn godišnje

Predviđeno razdoblje provedbe:01.01.2022.-31.12.2024.

_______________________________________________________________________

Projekti i programi u 2021.

Trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, prva godina provedbe:

Mobilni tim OSI-ce faza 2

Predviđeno razdoblje provedbe:  01.06.2020.   –   31.05.2023.

Vrijednost trogodišnjeg programa:450.000,00kn

Partneri:HZZ Područni ured Karlovac i Centar za socijalnu skrb Karlovac

UDRUGA SLIJEPIH USKA PROVODI OD 12.06.2019.-12.06.2021. g. dvogodišnji program “PRUŽANJE USLUGE VIDEĆEG PRATITELJA OSOBAMA S INVALIDITETOMFINANCIRAN IZ EUROPSKE UNIJE EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA u sklopu programa Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom FAZA II.

Jednokratna financijska podrška 2021. Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:

“Pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom-prijelazno razdoblje” .

Predviđeno razdoblje provedbe:  13.07. 2021.   –   31.12.2021.

Vrijednost podrške:58.800,00kn

Institucionalna podrška Grada Karlovca – treća godina provedbe (trogodišnje razdoblje od 2019.-2021.) pod nazivom “Zajedno smo jači” u sklopu koje se sufinancira plaća djelatnika 32.000,00 kn godišnje.

Projekt “Briga i skrb o osobama s oštećenjem vida na području Karlovačke županije” pod pokroviteljstvom Karlovačke Županije od 01.01.2021.-31.12.2021.

Rad udruge slijepih USKA u 2021. g. podupiru Općina Žakanje i Općina Barilović! 

_______________________________________________________________________

Projekti i programi u 2020.

Trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike:

Mobilni tim OSI-ce faza 2

Predviđeno razdoblje provedbe:  01.06.2020.   –   31.05.2023.

Vrijednost trogodišnjeg programa:450.000,00kn

Partneri:HZZ Područni ured Karlovac i Centar za socijalnu skrb Karlovac

UDRUGA SLIJEPIH USKA PROVODI OD 12.06.2019.-12.06.2021. g. dvogodišnji program “PRUŽANJE USLUGE VIDEĆEG PRATITELJA OSOBAMA S INVALIDITETOMFINANCIRAN IZ EUROPSKE UNIJE EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA u sklopu programa Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom FAZA II.

Jednokratna financijska podrška 2020. Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:

“Integracija i  unapređenje življenja osoba s invaliditetom” .

Predviđeno razdoblje provedbe:  01.08. 2020.   –   28.02.2021.

Vrijednost podrške:50.000,00kn

Institucionalna podrška Grada Karlovca nastavlja se i u novom trogodišnjem razdoblju od 2019.-2021. pod nazivom “Zajedno smo jači” u sklopu koje se sufinancira plaća djelatnika 32.000,00 kn godišnje.

Rad udruge slijepih USKA u 2020. g. podupiru Općina Rakovica i Općina Vojnić! 

_______________________________________________________________

UDRUGA SLIJEPIH USKA provodila je od 12. lipnja 2017.-12.06.2019. g.  DVOGODIŠNJI PROGRAM FINANCIRAN IZ EUROPSKE UNIJE EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA “Razvoj osobne asistencije za osobe s invaliditetom” pod nazivom: “VIDEĆI PRATITELJ UDRUGE SLIJEPIH USKA”, u sklopu kojeg su zaposlene dvije osobe. Projekt se provodi od 12.06.2017- 12.06.2019. godine.

UDRUGA SLIJEPIH USKA PROVODI I TROGODIŠNJI PROGRAM MOBILNI TIM OSI-ce koji je započeo u lipnju 2017. godine  po pokroviteljstvom Ministartsva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u partnerstvu sa Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb u Karlovcu.

2018.g. Udruga slijepih USKA korisnik je jednokratne financijske podrške Ministarstva demografije, obitelji,mladih i socijalne politike “Jačanje kapaciteta Udruge slijepih USKA za pružanje socijalnih usluga”

UDRUGA SLIJEPIH USKA ZAPOSLILA je tijekom  2016. i 2017.g. ŠEST OSOBA PUTEM VLADINIH MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA – JAVNI RADOVI, zahvaljujući potpori Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog Ureda u Karlovcu. USKA je putem javnih radova zaposlila pet osoba s invaliditetom te majku djeteta s invaliditetom, na programu “Pomoć sebi i drugima” tijekom kojeg su osobe s invaliditetom ostvarile pravo na rad i dobile priliku za život dostojan čovjeka.

UDRUGA SLIJEPIH USKA je kontinuirano od svog osnutka financirana iz proračuna Grada Karlovca, a od 2016.-2018.g. USKA je korisnik institucionalne potpore kroz program “Gledate nas, vidite li nas” u sklopu koje se sufinancira plaća koordinatora stručnog voditelja, tajnika Udruge mr.nov. Romije Radočaj Naglić, ovaj obilk institucionalne podrške nastavlje se i u novom trogodišenjem razoblju od 2019.-2021. pod nazivom “Zajedno smo jači”.

U 2017. i 2018. godini Grad Karlovac financirao je projekt “Pruži mi ruku budi mi prijatelj” kroz pogram “Grad prijatelj djece” u sklopu kojeg su tiskana reizdanja popularnih i Poveljom UNICEFA nagrađenih slikovnica o psima vodičima Zola i Erik u šetnji gradom i Naša Zola.

RAD UDRUGE SLIJEPIH USKA kontinuirano je od osnutka sufinanciran iz proračuna Karlovačke Županije koja je financirala program “Integracija slijepih osoba u društvo” dok je u 2018. g. Karlovačka županija pokrovitelj projekta “Educirati, motivirati, podržati”.

Rad udruge podržavaju i Općina Barilović, Općina Rakovica, Općina Vojnić, Općina Žakanje, Grad Duga Resa te Gradske tvrtke Gradska Toplana i Prvi Karlovački Radio kroz programe koji su se provodili u 2017. i 2018.g.

UDRUGA SLIJEPIH USKA je od 2014.-2016. g. bila korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Sve aktivnosti udruge, fotogalerije i videozapisi kao i medijski članci objavljeni o programskim, projektnim i ostalim aktivnostima udruge svakodnevno se objavljuju u realnom vremenu na društvenim mrežama:

Twitter; https://twitter.com/udrugaUSKA

Facebook; https://www.facebook.com/pages/Udruga-slijepih-USKA

Linkedin; https://www.linkedin.com/in/udruga-slijepih-uska-a366151

SLUŽBENE PROFILE I OBJAVE UDRUGE SLIJEPIH USKA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA I INTERNETSKIM STRANICAMA UREĐUJE, ODRŽAVA I OBJAVLJUJE TAJNIK UDRUGE.

PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE SLIJEPIH USKA, PREMA STATUTU 

Članak 10.

Udruga djeluje na području socijalne djelatnosti u djelatnosti socijalne pomoći i podrške te socijalnih usluga.

Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja statusa slijepih osoba, beba, djece predškolske i školske dobi, mladih, adolescenata, odraslih srednje i treće životne dobi, uključujući i osobe s invaliditetom općenito. Kao i građana u društvenoj zajednici općenito.

Članak 11.

Udruga djeluje na području:

Socijalne djelatnosti – u djelatnosti;

 • Socijalne pomoći i podrške
 • Socijalnih usluga
 •  Demokratske političke kulture – u djelatnosti;
  • Obrazovanje za demokratsko građanstvo
  • Promicanje nenasilja i izgradnja mira
  • Prevencija nasilja
  • Volonterstvo
  • Razvoj civilnog društva
  • Razvoj lokalne zajednice
 • Ljudskih prava – u djelatnosti:
  • Suzbijanje i zaštita od diskriminacije
 • Sporta – u djelatnosti:
  • Spotske rekreacije
  • Sportske poduke
 • Zaštite zdravlja – u djelatnosti;
  • Preventivnog djelovanja i unapređenja i zaštite zdravljaČlanak 12.- Okupljanje i organiziranje slijepih na području na kojem Udruga djeluje;- Stručna pomoć i podrška- Vođenje točne i ažurne baze podataka članstva, potvrda i izjava kao potpora u ostvarenju prava i mogućnosti članova;
  • – Davanje neposredne savjetodavne pomoći, te izdavanje članskih iskaznica,
  • – Osobna asistencija
  • – Pomoć i podrška osobama s invaliditetom
  • Djelatnosti Udruge obuhvaćaju sljedeće: 

– Pružanje usluga asistencije, te ostalih socijalnih usluga, sukladno utvrđenim standardima u pružanju socijalnih usluga i potrebama članstva u lokalnoj zajednici, te načelima deinstitucionalizacije, a koje obuhvaćaju: savjetovanje, pomaganje i edukacije, stručnu potporu u procesima uključivanja u život zajednice, te poticanje razvoja službi podrške u zajednici i alternativnih javnih usluga za osobe s oštećenjem vida;

– Poticanje razvoja demokracije i civilnog društva;

– Planiranje i realizacija programa koji potiču volonterski rad;

– Poticanje razvoja socijalne uključenosti za osobe s oštećenjem vida i pozitivnih promjena u društvu, a vezane uz potrebe i mogućnosti osoba s oštećenjem vida;

– Rad na prevenciji i suzbijanju svih oblika diskriminacije, nasilja i ovisnosti slijepih osoba;

– Promocija jednakosti mogućnosti, univerzalnog dizajna, rodne ravnopravnosti, te   antidiskriminacijske politike u svim segmentima života slijepih osoba;

– Osiguranje pristupačnosti, mobilnosti i dostupnosti te uklanjanja barijera koje   onemogućavaju uključivanje u zajednicu na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima;

– Pružanje pomoći članovima u ostvarivanju njihovih prava i interesa te, prema   mogućnostima, povremeno dodjeljivanje novčane pomoći socijalno potrebitim članovima;

– Bavljenje humanitarnim radom i suradnja s humanitarnim ustanovama i udrugama na području Republike Hrvatske i međunarodno;

– Pomoć u opskrbi članstva potrebnim tiflotehničkim pomagalima, te njihova nabava i   distribucija;

– Promocija rada udruge i područja svoje djelatnosti putem promotivnog materijala knjiga, časopisa i publikacija, multimedijskog materijala te korištenjem raznih oblika javnog priopćavanja

–  Unapređivanje suradnje s drugim pravnim subjektima s istim ili srodnim ciljevima;

– Informiranje i zagovaranje, te organiziranje javnih skupova;

– Poticanje društva u kojima se obavljaju kulturno-prosvjetne, sportsko- rekreativne, turističke, gosodarske i druge djelatnosti;

– Razmatranje i obavljanje i drugih poslova vezanih za provođenje politike i stajališta Udruge usmjerene na poboljšanje položaja slijepih osoba u svim segmentima života;

– Ostale aktivnosti koje su u skladu s ciljevima djelovanja udruge;

– Demokratsko politička kultura;

– Prevencija nasilja među djecom i mladima;

– Promicanje i razvoj volonterstva;

– Poticanje sudjelovanja građana u odlučivanju;

– Praćenje javnih politika i javno zagovaranje;

– Razvoj civilnog društva;

– Razvoj lokalne zajednice;

– Zaštita ljudskih prava;

– Zaštita prava djece;

– Zaštita prava mladih;

– Razvojna suradnja;

– Odgoj i obrazovanje;

– Organizacija sportsko – rekreativnih aktivnosti i sadržaja za djecu i mlade;

– Organizacija slobodnog vremena djece i mladih;

– Organizacja sportsko rekreativnih aktivnosti i sadržaja za adolescente, srednju i treću životnu dob;

– Organizacija slobodnog vremena za adolescente, srednju i treću životnu dob;

– Briga o slijepim osobama na području socijalno-zdravstvene zaštite, školovanja, rehabilitacije, zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja;

– Zagovaranje, lobiranje i predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih propisa i  mjera kojima se uređuje položaj slijepih osoba i osoba s invaliditetom;

– Suradnja s državnim službama, drugim udrugama, odgojno obrazovnim institucijama kao i institucijama iz područja zdravstva i socijalne skrbi te svim relevantnim institucijama vezanim uz područje interesa;

– Promicanje interesa međudržavne suradnje na svjetskoj razini, s ciljem razvijanja partnerstva i prijateljstva među državama;

– Rad na poboljšanju kvalitete života lokalne zajednice i razvoj civilnog društva;

– Snabdijevanje članstva potrebnim pomagalima, predlaganje i usavršanje te pronalaženje novih pomagala;

– Poticanje kulturno-prosvjetnih, sportsko-rekreativnih, zabavnih, edukativnih, humanitarnih aktivnosti  te turističko-gospodarskih aktivnosti i svih drugih djelatnosti vezanih za socijalnu integraciju osoba s invaliditetom i slijepih osoba u društvo;

– Organiziranje odmora i oporavka svojih članova;

– Razmatranje i razrješavanje svih pitanja od interesa za slijepe, a u skladu sa zaključcima svoje Skupštine i odredbama ovog Statuta;

Gospodarske djelatnosti su udruge su:

-Tiskanje knjiga, časopisa i publikacija snimanje spotova i drugog video i audio materijala.

_______________________________________________________________________

Problemi i potrebe slijepih osoba:

 • Tuđa njega i pomoć – doplatak na sljepoću u RH među najnižima je u Europi za jedan od najtežih oblika invaliditeteta
 • Dostupnost zdravstvenih usluga slijepim osobama
 • Stambeno zbrinjavanje i udomljavanje
 • Školovanje – integracija u redovan sustav školstva
 • Zapošljavanje
 • Dostupnost javnog prijevoza

Rješavanje ovih problema misija je USKA tima s jasnom vizijom i ciljem integracije slijepih osoba u društvo kao osnovne predispozicije za život dostojan čovjeka, kako je zajamčeno i Ustavom Republike Hrvatske.

USKA je članica:

 • Hrvatskog saveza slijepih
 • Koalicije udruga u zdravstvu
 • Saveza Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije
Udruga slijepih USKA - www.uska.hr - Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac, Hrvatska Tel/Fax: 047/412-616 GSM: 091/6000-616 e-mail: udrugauska@gmail.com  Copyright © 2004-2019 by USKA. Sva prava pridržana. Frontier Theme