INSTITUCIONALNA PODRŠKA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA STABILIZACIJI I /ILI RAZVOJU UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM 21_4_OSI

UDRUGA SLIJEPIH USKA OD 01.01.2022. godine korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva iz Zagreba, financira od 01.01.2022.g. Udrugu slijepih USKA kroz “Institucionalnu podršku stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom (21_4_OSI), podrška je odobrena do 31.12.2022.g s mogućnošću produljenja i potpisivanja ugovora o višegodišnjem financiranju do 31.12.2024.g

Putem institucionalne podrške koja predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade ciljano se, na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga. Udruga slijepih USKA ostvarila je pravo na institucionalnu podršku zahvaljujući činjenici da od svog osnutka provodi brojne programe i projekte kojima je cilj poboljšanje kvalitete življenja osoba s oštećenjem vida, te već niz godina provodi usluge psihosocijalne podrške osobama s invaliditetom kroz mobilni tim kao i usluge osobne asistencije tj. uslugu videćeg pratitelja za osobe s oštećenje vida uslugu koju pružaju educirani i iskusni videći pratitelji.

Osnovni elementi programa institucionalne podrške usmjereni su na zadržavanje zaposlenih stručnih osoba u udruzi koji će nastaviti rad na unapređenju razvoja organizacije i financijske održivosti, povećanju broja članova, povećanjem broja volontera uključenih u aktivnosti udruge, uspostavljanjem suradnje i partnerskih odnosa s drugim organizacijama civilnog društva  u Republici Hrvatskoj, odnosno međusektorskom suradnjom te općenito povećanjem utjecaja udruge u lokalnoj zajednici.

Vrijednost podrške: 75.760,00kn

Nacionalna zaklada je vodeća javna institucija za suradnju, povezivanje i financiranje organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj koja u svom djelovanju od 2006. godine primjenjuje međunarodnu normu HRN ISO 9001:2008 za sustav kvalitete.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva osnovana je s temeljnom svrhom promicanja i razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, Zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, koji unapređuju demokratske institucije društva, kao i drugim programima kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade.

U Karlovcu, 25.01.2022.g.

Udruga slijepih USKA - www.uska.hr - Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac, Hrvatska Tel/Fax: 047/412-616 GSM: 091/6000-616 e-mail: udrugauska@gmail.com  Copyright © 2004-2019 by USKA. Sva prava pridržana. Frontier Theme