ESF FAZA II „Pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom“

 

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

 

„Pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom“

 

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom FAZA II

NOSITELJ PROJEKTA –   UDRUGA SLIJEPIH USKA

www.uska.hr

e-mail: udrugauska@gmail.com

 

ukupan iznos projekta: 489.520,00kn

iznos EU potpore: 489.520,00kn

Projekt je financiran sredstvima Europske Unije, iz Europskog Socijalnog Fonda.

Više informacija o EU fondovima potražite na

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Udruge slijepih USKA.

_______________________________________________________________________

Tijekom projekta slijepim korisnicima će se pružati usluga videćeg pratitelja što će rezultirati povećanjem socijalne uključenosti  i podizanjem kvalitete života slijepih osoba.

Projekt traje od 12.06.2019. do 12.06.2021. godine

Udruga slijepih USKA realizacijom projekta „Pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom“, financiranom od strane Europskog socijalnog fonda, Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom FAZA II, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali od 2014.-2020. namjerava povećati socijalnu uključenost i dostupnost socijalnih usluga ciljnoj skupini i onima kojima je to najpotrebnije, potičući njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu. Medijskom kampanjom će se utjecati na vidljivost izvora financiranja i senzibilizaciju javnosti o mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom. Kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge videćeg pratitelja će se povećati socijalna uključenost osoba s invaliditetom u društvo, a pružanjem same usluge se unapređuje kvaliteta života slijepih osobama na način da im omogućuje samostalnost, potiče ih da žive aktivnije i uključe se u različite sfere društvenog života.

Udruga slijepih USKA pritom osigurava kontinuitet u pružanju usluge, podiže razinu kvalitete rada i omogućuje njenu dostupnost većem broju korisnika. Videćom pratnjom Udruga slijepih USKA osigurava uslugu prijevoza, pratnje i pomoći osobama s invaliditetom u svakodnevnom življenju (odlasci liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije i sl.). Uslugom se osigurava pomoć i edukacija pri osamostaljenju te stvaranje kompetencija za samostalno življenje osoba s invaliditetom, s posebnim naglaskom na slijepe i slabovidne osobe koje žive u samačkim kućanstvima ili ruralnim i perifernim područjima Karlovačke županije te im je bilo kakva vrsta pomoći teško dostupna ili je u potpunosti nedostupna. Uloga videćeg pratitelja pritom podrazumijeva uslugu videće pratnje slijepim i slabovidnim osobama u radnjama za koje je vid nužan, primjerice orijentaciji i kretanju, pomoć pri čitanju ili pisanju te općenito posredovanju bitnih informacija iz okoline na način da videći pratitelj slijepu ili slabovidnu osobu ne ugrožava ni na koji način te da vodi računa o njenoj sigurnosti, ne utječući time na odluke ili slobodu izbora osobe s invaliditetom.

Udruga slijepih USKA osobama s invaliditetom nudi pomoć pri zadovoljenju svakodnevih potreba na svim razinama (zdravstvene, administrativne, edukativne, kulturno-zabavne ili sportsko-rekreativne aktivnosti) u skladu s individualnim potrebama korisnika. Potiče svoje korisnike na socijalizaciju i druženje, čime izravno utječe na poboljšanje kvalitete njihovih života i cjelokupnog psihofizičkog stanja. Udruga slijepih USKA također osigurava razvoj i vidljivost socijalnih usluga u zajednici, djeluje na sprečavanju institucionalizacije korisnika usluge te posredno rasterećuje članove obitelji koji brinu o osobama s invaliditetom, a kojima je često zbog različitih obveza teško uspostaviti ravnotežu između obiteljskog i poslovnog života. Navedene aktivnosti za cilj imaju povećati socijalnu uključenost i dostupnost socijalnih usluga ciljnoj skupini i onima kojima je to najpotrebnije, potičući njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu.

Videći pratitelj slijepih osoba pruža sljedeće usluge:

Slijepe osobe u svakodnevnom životu imaju potrebu za asistencijom videće osobe u onom dijelu poslova koji zahtijevaju osjetilo vida kako bi se aktivnost uspješno odradila. Videći pratitelj je osoba koja pruža uslugu asistencije u svim situacijama u kojima je vid neophodan. Prati osobu s oštećenjem vida od mjesta A do mjesta B te je informira o svemu što se oko nje događa, pazeći pri tome da osoba ne bude u situaciji ugroze.

Projektom je osigurana usluga videće pratnje za sve one slijepe osobe koje imaju i izraze potrebu za prijevozom i pratnjom pri vršenju određenih aktivnosti.

Usluga videćeg pratitelja obuhvaća iduće aktivnosti: Prijevoz, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima ( odlazak liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije, općine, matični ureda, itd., ovisno o potrebi slijepe osobe ), obuka za obavljanje kućanskih poslova, pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koje žive same, čitanje dokumentata.

 Kako ostvariti pravo na uslugu?

Kako bi osoba mogla koristiti uslugu videćeg pratitelja potrebno je iskazati potrebu i dostaviti rješenje o postotku tjelesnog oštećenja i presliku osobne iskaznice te ugovoriti termin, pri čemu prednost uvijek imaju liječnički pregledi. Kontaktirati možete koordinatora videćeg pratitelja Udruge slijepih USKA putem telefona, nazvati Udrugu slijepih USKA na broj 047/412-616, putem maila na udrugauska@uska.hr ili putem društvenih mreža, tj. službenih profila Udruge slijepih USKA na društvenim mrežama Facebook i Twitter, poveznice na iste možete pronaći i na web stranicama udruge www.uska.hr

Podaci koje je potrebno dostaviti: ime i prezime korisnika, adresa stanovanja, OIB, broj mobitela, procjena trajanja podrške, kratak opis pomoći koja se očekuje od videćeg pratitelja. Nakon zaprimanja informacija koordinator videćeg pratitelja kontaktirati će korisnika te utanačiti termin.

Opći cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz razvoj usluge videćeg pratitelja.

Projekt će direktno doprinijeti većoj prihvaćenosti usluge videćeg pratitelja, podizanju kvalitete življenja OSI i članova njihovih obitelji te zapošljavanju, s obzirom da su u sklopu ovog projekta zaposlene četiri osobe – voditelj projekta, videći pratitelj, koordinator videćeg pratitelja i medijski stručnjak.

Ukupna vrijednost ovog dvogodišnjeg programa finaciranog od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda  je 489.520,00kn.

Ako poznajete ili ste čuli da neka slijepa osoba  treba pomoć i podršku videćeg pratitelja u Karlovcu i Karlovačkoj županiji, za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem. Stručni tim Udruge slijepih USKA će kontaktirati osobu u potrebi te pronaći rješenje kako bi slijepoj osobi život učinili što kvalitetnijim i boljim.

Važno je znati:

Prioritet prilikom korištenja usluge videćeg pratitelja imaju korisnici sa zakazanim specijalističkim i drugim zdravstvenim pregledima. Primjerice: Ako za isti termin pristigne više prijava korisnika s potrebom korištenja usluge videćeg pratitelja, korisnici koji imaju zakazane specijalističke i druge zdravstvene preglede imaju prednost, a korisnicima s drugim potrebama će se ponuditi drugi raspoloživi termin. Kako bi zadovoljili potrebe svih članova za korištenjem usluga videćeg pratitelja, koordinator videćeg pratitelja će s videćom pratiteljicom na osnovi redosljeda pristiglih prijava unaprijed slagati raspored za sljedeći tjedan. Uslugu videćeg pratitelja mogu zatražiti članovi Udruge slijepih USKA.

Kontakti: Udruga slijepih USKA, Kralja Tomislava 9, 47 000 Karlovac, tel./fax:047/412616, mail: udrugauska@gmail.com, www.uska.hr

 

Udruga slijepih USKA - www.uska.hr - Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac, Hrvatska Tel/Fax: 047/412-616 GSM: 091/6000-616 e-mail: udrugauska@gmail.com  Copyright © 2004-2019 by USKA. Sva prava pridržana. Frontier Theme