Trogodišnji program Mobilni tim OSI-ce

TROGODIŠNJI PROGRAM UDRUGE SLIJEPIH USKA – MOBILNI TIM OSI-ce „RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA KOJE PRUŽAJU ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA“ za razdoblje 2017. do 2020. Provodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Vrijednost programa 450.000,00 kn

Projekt namijenjen je socijalnom uključivanju i osnaživanju osoba s oštećenjem vida na području Karlovačke županije uz pomoć mobilnog tima i organiziranog kluba korisnika, cilj projekta je potaknuti i omogućiti socijalno uključivanje, sudjelovanje i zastupljenost osoba s oštećenjima vida na individualnoj razini, pružanjem inovativnih usluga te rekreativnim i zabavnim sadržajima.

Projekt se provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Hrvatski Zavod za zapošljavanje, Područni ured u Karlovcu kroz aktivnosti informiranja i savjetovanja članova posebice u vidu razvoja novih vještina potrebnih za lakše zapošljavanje ove teško zapošljive skupine osoba s invaliditetom zbog oštećenja vida ili stručno savjetovanje vezano za problematiku smještaja korisnika u domove umirovljenika, udomiteljske obitelji posebice vezano za imovinsko pravne odnose prilikom samo institucionalizacije osoba starije životne dobi njihova prava i mogućnosti.

Više o projektnim aktivnostima dostupno je na službenom Facebooku Udruge slijepih USKA

Partneri:

1.Hrvatski Zavod za zapošljavanje: hzz.hr

2.Centar za socijalnu krb u Karlovcu: http://css-karlovac.hr/web/

Program  financira:

Ministarstvo za demografiju,

obitelj mlade i socijalnu politiku:

 www.mspm.hr

Udruga slijepih USKA - www.uska.hr - Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac, Hrvatska Tel/Fax: 047/412-616 GSM: 091/6000-616 e-mail: udrugauska@gmail.com  Copyright © 2004-2019 by USKA. Sva prava pridržana. Frontier Theme