Projekti

Projekti i programi detaljno su obrazloženi u godišnjim izvješćima o radu organizacije!

U posljednje tri godine najznačajniji projekti su:

PROGRAMI I PROJEKTI U 2023.g.

Mobilni USKA TIM trogodišnji program trogodišnji je program (2023-2025) mreža socijalnih usluga – pod pokroviteljstvom  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike kojem je cilj poticanje što veće samostalnosti korisnika osoba s oštećenjem vida za njegovo/njezino neovisno življenje, veća dostupnost usluga stanovnicima na području od posebne državne skrbi, povećanje kvalitete usluga mobilnog tima pružanjem inovativnih socijalnih usluga, razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, udruga i različitih sustava (odgoj i obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje).  Partneri na programu su Hrvatski Zavod za zapošljavanje i Hrvatski Zavod za socijalni rad u Karlovcu.

UDRUGA SLIJEPIH USKA OD 01.01.2023. godine korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge za razdoblje 2022.-2024.g. u tijeku je druga godina provedbe “Institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom (21_4_OSI), financirana je od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i predstavlja specifičan dio Programa financijskih oblika podrške Nacionalne zaklade kojim se ciljano na trogodišnji rok, ulaže u organizacijski razvoj i/ili stabilizaciju udruga.

Udruga slijepih USKA provodi i drugu godinu programa „Zajedno smo jači“ financiranog od strane Grada Karlovca radi se o nastavku dugogodišnje suradnje i provedbi aktivnosti u sklopu ove podrške koja će doprinijeti razvoju naše organizacije u trogodišnjem razdoblju. Grad Karlovac od osnutka USKA-e podupire naš rad kroz brojne projekte i programe čime izravno doprinosi poboljšanju kvalitete življenja naših korisnika osoba s oštećenjem vida i njihovih obitelji. Institucionalna podrška temelj je za rad i razvoj udruge te pripremu programa i projekata koji će osigurati podizanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom na svim razinama.

Mobilni tim OSI-ce faza II 2020.-2023. treća godina trogodišnjeg programa (2020-2023) mreža socijalnih usluga – pod pokroviteljstvom  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelj i socijalne politike kojem je cilj poticanje što veće samostalnosti korisnika osoba s oštećenjem vida za njegovo/njezino neovisno življenje, veća dostupnost usluga stanovnicima na području od posebne državne skrbi, povećanje kvalitete usluga mobilnog tima pružanjem inovativnih socijalnih usluga, razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, udruga i različitih sustava (odgoj i obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje).  Partneri na programu su Hrvatski Zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb u Karlovcu.

te program:

“Pružanje usluge videćeg pratitelja”  je program čija je druga godine provedbe počela 01.01.2023. osigurana je usluga videćeg pratitelja korisnicima Udruge slijepih USKA koju pruža educirana videća pratiteljica Sanja Jakić. Iznimno smo ponosni što smo uspjeli osigurati ovu uslugu od iznimne važnosti za naše korisnike, osobe s oštećenjem vida koja će u svakom smislu doprinijeti podizanju kvalitete življenja ne samo naših korisnika već i članova njihovih obitelji kao i zajednice u cjelini.

Zahvaljujemo Ministarstvu rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike koje nam pruža podršku u svakodnevnom radu u cilju stvaranja društva jednakih mogućnosti, zahvaljujući ovakvim programima i projektima koje ministarstvo financira doprinosi se viziji Hrvatske 2030. godini kao konkurentne, inovativne i sigurne zemlje prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve.

20.03.2023. USKA je započela provedbu programa javnih radova „Pomoć sebi i drugima“ u sklopu kojeg je zaposlena osoba na radnom mjestu voditeljica info pulta Emina Jašarević, program je u potpunosti financiran sredstvima Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

_________________________________________________________________________

PROGRAMI I PROJEKTI U 2022.g.

UDRUGA SLIJEPIH USKA OD 01.01.2022. godine korisnica je institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge za razdoblje 2022.-2024.g. vrijednost podrške 75.760,00kn godišnje.

 

Pružanje usluge videćeg pratitelja – dvogodišnji program pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, prva godina provedbe.

Predviđeno razdoblje provedbe:  01.01.2022.   –   31.12.2023. 

Vrijednost dvogodišnjeg programa:360.000,00kn

USKA provodi trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, druga godina provedbe.

Mobilni tim OSI-ce faza 2

Predviđeno razdoblje provedbe:  01.06.2020.   –   31.05.2023. 

Vrijednost trogodišnjeg programa:450.000,00kn

Partneri:HZZ Područni ured Karlovac i Centar za socijalnu skrb Karlovac

 

Trogodišnji program institucionalne podrške pod nazivom “Zajedno smo jači” veselimo se nastavku dugogodišnje suradnje i provedbi aktivnosti u sklopu ove podrške koja će doprinijeti razvoju naše organizacije u trogodišnjem razdoblju. Grad Karlovac od osnutka USKA-e podupire naš rad kroz brojne projekte i programe čime izravno doprinosi poboljšanju kvalitete življenja naših korisnika osoba s oštećenjem vida i njihovih obitelji. Institucionalna podrška temelj je za rad i razvoj udruge te pripremu programa i projekata koji će osigurati podizanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom na svim razinama.

Vrijednost podrške:32.000,00kn godišnje

Predviđeno razdoblje provedbe:01.01.2022.-31.12.2024.

 

_______________________________________________________________________

Projekti i programi u 2021.

Trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, prva godina provedbe:

Mobilni tim OSI-ce faza 2

Predviđeno razdoblje provedbe:  01.06.2020.   –   31.05.2023.

Vrijednost trogodišnjeg programa:450.000,00kn

Partneri:HZZ Područni ured Karlovac i Centar za socijalnu skrb Karlovac

UDRUGA SLIJEPIH USKA PROVODI OD 12.06.2019.-12.06.2021. g. dvogodišnji program “PRUŽANJE USLUGE VIDEĆEG PRATITELJA OSOBAMA S INVALIDITETOM” FINANCIRAN IZ EUROPSKE UNIJE EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA u sklopu programa Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom FAZA II.

Jednokratna financijska podrška 2021. Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku:

“Pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom-prijelazno razdoblje” .

Predviđeno razdoblje provedbe:  13.07. 2021.   –   31.12.2021.

Vrijednost podrške:58.800,00kn

Institucionalna podrška Grada Karlovca – treća godina provedbe (trogodišnje razdoblje od 2019.-2021.) pod nazivom “Zajedno smo jači” u sklopu koje se sufinancira plaća djelatnika 32.000,00 kn godišnje.

Projekt “Briga i skrb o osobama s oštećenjem vida na području Karlovačke županije” pod pokroviteljstvom Karlovačke Županije od 01.01.2021.-31.12.2021.

Rad udruge slijepih USKA u 2021. g. podupiru Općina Žakanje i Općina Barilović! 

Programi i projekti 2019-2021.

1.„Zajedno smo jači“, institucionalna podrška organizacijama civilnog društva koje se bave društveno osjetljivim skupinama

Pokrovitelj:Grad Karlovac,

Vrijednost potpore: 32.000,00kn godišnje,

Razdoblje provedbe: trogodišnji program 2019.-2021.g.

Pružanje inovativnih socijalnih usluga pri ostvarenju prava na osobnu invalidninu, tuđu njegu i pomoć, smještaj u Dom za stare i nemoćne ili na bolničko liječenje, svakodnevno, imamo 88 članova koji su korisnici socijalnih usluga  i rješavamo njihove individualne potrebe. Inforiranje i savjetovanje korisnika oko oslobađanje od tv pretplate, umanjenje telefonske pretplate, nabavka godišnjih karata za prijevoz socijalno ugroženih članova, oslobađanje od cestarina, pomoć pri obavljanju tehničkog pregleda vozila, priprema dokumentacije za liječniče komisije, prijevoz na iste i tehnička pomoć prilikom obavljanja iste, pribavljanje oznake pristupačnosti – podnošenje zahtjeva, podizanje rješenja, prijevoz radi ostvarivanja istih i sl. Pomoć kod ostvarivanja prava na pomagala, odlasci na liječničku komisiju, podizanje nalaza, posjet članovima radi utvrđivanja socijalnog stanja i potreba, svi oblici tehničke pomoći uključujući i asistenciju u sportskim aktivnostima i klubovima korisnika. Unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera za pružanje specifične socijalne usluge poput sportske asistencije. Unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera za zagovaranje i osnaživanje korisnika socijalnih usluga organiziranim aktivnostima kroz klubove korisnika kroz sportsku asistencija. Edukacija javnosti o položaju slijepih i slabovidnih osoba i po pitanju zapošljavanja, stanovanja, socijalnog položaja i ostalo, emisijama radio i tv, kao i putem društvenih mreža, prevencija nasilja i diskriminacije, mentoriranje volontera, jačanje kapaciteta udruge za upravljanje i koordiniranje volonterima, izobrazba volontera i razvoj volonterskih programa za pružanje socijalnih usluga, provedba volonterskih programa, razvoj sustava osiguranja kvalitete u pružanju socijalnih usluga, razvoj alata za praćenje provedbe i evaluaciju kvalitete i opsega socijalnih usluga u zajednici, mentoriranje i osposobljavanje zaposlenika u području pružanja socijalnih usluga.

2.ESF FAZA II „Pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom“

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom FAZA II,

Iznos EU potpore: 489.520,00kn

Projekt je financiran sredstvima Europske Unije, iz Europskog Socijalnog Fonda.

Razdoblje provedbe:12.06.2019. do 12.06.2021. godine

Udruga slijepih USKA realizacijom projekta „Pružanje usluge videćeg pratitelja osobama s invaliditetom“, financiranom od strane Europskog socijalnog fonda, Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom FAZA II, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali od 2014.-2020. namjerava povećati socijalnu uključenost i dostupnost socijalnih usluga ciljnoj skupini i onima kojima je to najpotrebnije, potičući njihovo ravnopravno sudjelovanje u društvu. Medijskom kampanjom će se utjecati na vidljivost izvora financiranja i senzibilizaciju javnosti o mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom. Kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge videćeg pratitelja će se povećati socijalna uključenost osoba s invaliditetom u društvo, a pružanjem same usluge se unapređuje kvaliteta života slijepih osobama na način da im omogućuje samostalnost, potiče ih da žive aktivnije i uključe se u različite sfere društvenog života.

Opći cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz razvoj usluge videćeg pratitelja.

Projekt će direktno doprinijeti većoj prihvaćenosti usluge videćeg pratitelja, podizanju kvalitete življenja OSI i članova njihovih obitelji te zapošljavanju, s obzirom da su u sklopu ovog projekta zaposlene četiri osobe – voditelj projekta, videći pratitelj, koordinator videćeg pratitelja i medijski stručnjak.

3.Mobilni tim OSI-ce faza II 2020.-2023. trogodišnji program

Trogodišnji program (2020-2023) mreža socijalnih usluga – pod pokroviteljstvom  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

“Mobilni tim OSI-ce faza 2”

Predviđeno razdoblje provedbe:  01.06.2020.   –   31.05.2023. 

Vrijednost trogodišnjeg programa:150.000,00kn godišnje

Ciljevi su:  Poticanje što veće samostalnosti korisnika osoba s oštećenjem vida za njegovo/njezino neovisno življenje, veća dostupnost usluga stanovnicima na području od posebne državne skrbi, povećanje kvalitete usluga mobilnog tima pružanjem inovativnih socijalnih usluga, razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, udruga i različitih sustava (odgoj i obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje).

Partneri na programu:

Partneri:

1.Hrvatski Zavod za zapošljavanje: hzz.hr

2.Centar za socijalnu krb u Karlovcu: http://css-karlovac.hr/web/

Aktivnosti:Organizirani prijevoz korisnika, tiflotehnička poduka, klubovi korisnika, aktivnosti za članove Čitateljski klub Zola Udruge slijepih USKA, elektronski pikado za slijepe, radionice o samostalnom življenju, informatičke radionice, posjet slabo pokretnim članovima te druženje, utvrđivanje stanja i potreba i rješavanje potreba korisnika na licu mjesta u skladu s mogućnostima, upoznavanje članova sa novim pomagalima za slijepe kroz individualne posjete članu i edukaciju, tiflotehničku poduku u domu korisnika koje im olakšavaju život i omogućuju samostalnost, učenjem novih vještina u vlastitom domu, za one koje ne mogu nazočiti radionicama o samostalnom življenju u udruzi ili u klubu. Mobilni tim se sastoji od videće osobe, tajnik stručni voditelj udruge Romija Radočaj Naglić ujedno i vozač službenog vozila udruge i slijepe osobe (Mirsad Bećirović, koordinator projekta, poznati sportaš s invaliditetom, motivator, pozitivan primjer).

Krajnji korisnici nisu samo članovi obitelji, već i volonteri, suradničke i partnerske organizacije, učenici osnovnih i srednjih škola koji dolaze u posjet udruzi, predstavnici medija, a time i čitava javnost kojoj se putem medija prenose pozitivne poruke o sposobnostima i mogućnostima slijepih i slabovidnih osoba kao i edukacija svih dionika o pristupu i komunikaciji slijepim osobama, kao i demistifikacija sljepoće, jedne od najtežih vrsta invaliditeta.

Programom je predviđena i medijska promocija programskih aktivnosti putem službene web stranice, društvenih mreža udruge facebooka, twittera, linkedina, internetskih portala, radijskih i televizijskih emisija.

Program  financira:

Ministarstvo za demografiju,

obitelj mlade i socijalnu politiku:

www.mspm.hr


4.Integracija i podrška osobama s oštećenjem vida, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 50.000, 00 kn, razdoblje provedbe od 01.08.2020.-28.02.2021.

Program tiflotehničke poduke, zdravstveno-edukativnih radionica i edukacije o korištenju pametnih telefona, te suvremenih pomagala za samostalno kretanje i življenje  uz javnu kampanju o važnosti brige i skrbi za osobe s oštećenjem vida. Planirana je nabavka pametnih telefona sa govornim funkcijama za troje korisnika slijepih osoba, također i pripadajućih programa aplikacija za samostalno kretanje i rad, čitač boja, čitač knjiga, GPS navigacija za slijepe osobe, čitač novčanica za slijepe, skeniranje teksta (računa, pošte, pisama, dokumenata i sl.) također predviđena je nabavka SUNU narukvica za dvoje korisnika kao pomagalo pri kretanju uz dugi bijeli štap uz pripradajuću edukaciju u trajanju od dva o korištenju ikretanju uz pomoć iste u mjestu žiivljenja, pribaljanje govornih toplomjera za ddeset korisnika, govornih privjesaka za deset korisnika (čitanje koraka, kalorija, sata i vremena), privjeske na brajevom pismu za slijepe za dvadeset kosirnika, te senzore za tri korinsika za čitanje razine glukoze i ostalih paramatera MIAA MIAO senzore za slijepe dijabetičare radi bolje kontrole dijabetesa tipa 1. Predviđene su radionice i prezentacije pomagala koje će biti dodijeljene korinicima za podizanje kvalitete življenja rada i samostalnog življenja slijepih osoba te medijska kampanja putem društvenim mreža, javnih medija i Prvog Karlovačkog Radija u cilju integracije korisnika kroz edukacije o mogućnostima asistivne tehnilogije za slijepe čime povećavamo njihove mogućnosti na tržištu rada, osiguravamo samostalnost, neovisnost i sprečavamo institucionalizaciju korisnika.

5. Briga i skrb o osobama s oštećenjem vida na području Karlovačke županije Karlovačka Županija 5.000,00 za razdoblje od 01.01.2021.-31.12.2021.

 Program tiflotehničke poduke, zdravstveno-edukativnih radionica i antistress glazbenih radionica uz javnu kampanju o važnosti brige i skrbi za osobe s oštećenjem vida. Obzirom da su ciljevi doprinijeti integraciji osoba s oštećenjem vida u društvenu zajednicu i smanjiti potrebu za institucionalizacijom istih uspostavom sustava psiho-socijalne i praktične podrške u lokalnoj zajednici, povećati specifična znanja o pomagalima za samostalniji život, osigurati prijenos znanja prijašnjih korisnika na potencijalne nove korisnike i sadašnje korisnike kroz edukacije na principu grupa podrške i osigurati edukativne materijale i opremu za anti stres radionice i tiflotehnička i zdravstvena pomagala koja će korisnicima omogućiti neovisnost i samostalnost i nakon provedbe programa.

6.Glazbom za ljepšu budućnost, Grad Karlovac 6.000,00, od 01.01.2021.-31.12.2021.

Nabavka glazbene opreme, glazbene radionice i nastupi glazbenog sastava osoba s invaliditetom „Sjaj u tami“ u povodu Obilježavanja Međunarodnog Dana bijelog štapa i Međunarodnog Dana osoba s invaliditetom.

7.Sjaj u tami, Inkasator 6.000,00, od 01.01.2021.-31.12.2021. – integracija socijalno uključivanje OSI kroz glazbu kroz zajedničke glazbene radionice u suradnji s UOSIKAŽU, namjenjene osi, nabavka glazbene opreme za provedbu projekta, osobe s oštećenjem vida za članove UOSIKAŽU – druženjem i glazbom, razmjena iskustva, suradnja.

8.Integracija slijepih osoba na području Općine Žakanje, Općina Žakanje 2.000,00, od 01.01.2021.-31.12.2021. Individualne radionice, informatičke radionice, radionice o korištenju tiflotehničkih pomagala, posjet korisnicima, pomoć oko rješavanja individualnih problema i potreba.

UDRUGA SLIJEPIH USKA OD 12. lipnja 2017. GODINE PROVODI DVOGODIŠNJI PROGRAM FINANCIRAN IZ EUROPSKE UNIJE EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA “Razvoj osobne asistencije za osobe s invaliditetom” pod nazivom:

“VIDEĆI PRATITELJ UDRUGE SLIJEPIH USKA”, u sklopu kojeg je zaposlena videća pratiteljica Sandra Milčić, te koordinatorica videćeg pratitelja mr.inf. Kristina Mihalić. Projekt će se provoditi od 2017- 2019. godine.

UDRUGA SLIJEPIH USKA PROVODI I TROGODIŠNJI PROGRAM MOBILNI TIM OSI-ce koji je započeo u lipnju 2017. godine  po pokroviteljstvom Ministartsva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u sklopu kojeg je zaposlena voditeljica Mobilnog tima Tanja Matešić. 

U sklopu ovog projetka provodila se Prva i jedinstvena planinarska i ekspedicionistička škola za slijepe osobe u partnerstvu sa CEIK Braća Seljan te Čitateljski Klub Zola koji je iznimno posjećen, a kojeg vodi Sandra Milčić.

U 2018.g. Udruga slijepih USKA korisnik je jednokratne financijske podrške Ministarstva demografije, obitelji,mladih i socijalne politike “Jačanje kapaciteta Udruge slijepih USKA za pružanje socijalnih usluga”

UDRUGA SLIJEPIH USKA ZAPOSLILA je tijekom  2016. i 2017.g. ŠEST OSOBA PUTEM VLADINIH MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA – JAVNI RADOVI, zahvaljujući potpori Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog Ureda u Karlovcu. USKA je putem javnih radova zaposlila pet osoba s invaliditetom te majku djeteta s invaliditetom, na programu “Pomoć sebi i drugima” tijekom kojeg su osobe s invaliditetom ostvarile pravo na rad i dobile priliku za život dostojan čovjeka. 

UDRUGA SLIJEPIH USKA je kontinuirano od svog osnutka financirana iz proračuna Grada Karlovca, a od 2016.-2018.g. USKA je korisnik institucionalne potpore kroz program “Gledate nas, vidite li nas” u sklopu koje se sufinancira plaća koordinatora stručnog voditelja Udruge mr.nov. Romije Radočaj Naglić, ovaj obilk institucionalne podrške nastavlje se i u novom trogodišenjem razoblju od 2019.-2021. pod nazivom “Zajedno smo jači”.

U 2017. i 2018. godini Grad Karlovac financirao je projekt “Pruži mi ruku budi mi prijatelj” kroz pogram “Grad prijatelj djece” u sklopu kojeg su tiskana reizdanja popularnih i Poveljom UNICEFA nagrađenih slikovnica o psima vodičima Zola i Erik u šetnji gradom i Naša Zola.

RAD UDRUGE SLIJEPIH USKA kontinuirano je od osnutka sufinanciran iz proračuna Karlovačke Županije koja je financirala program “Integracija slijepih osoba u društvo” dok je u 2018. g. Karlovačka županija pokrovitelj projekta “Educirati, motivirati, podržati”.

Rad udruge podržavaju i Općina Barilović, Općina Rakovica, Općina Vojnić, Općina Žakanje, Grad Duga Resa te Gradske tvrtke Gradska Toplana i Prvi Karlovački Radio kroz programe koji su se provodili u 2017. i 2018.g.

UDRUGA SLIJEPIH USKA je od 2014.-2016. g. bila korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

POTPORA ZA RAZVOJ I STABILIZACIJU UDRUGE NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – 2014., 2015., 2016.g.

INSTITUCIONALNA POTPORA GRADA KARLOVCA – “GLEDATE NAS, A VIDITE LI NAS” – 2016.-2018.g.

“INTEGRACIJASLIJEPIH OSOBA U DRUŠTVO” – KARLOVAČKA ŽUPANIJA” 2016.g.

U našem radu najvažniji partner uz pokrovitelje su snaga i moć javnih medija koji su savjest društva, s jasnom misijom  da u svijest svih građana prenesu nužnost, potrebu i želju za skrbi o osobama s invaliditetom, kao temelja socijalno osviještene, moderne europske države koja ravnopravno skrbi o svim svojim građanima.

Zahvaljujući našim aktivnostima mediji u lokalnoj zajednici i šire prepoznali su naše programe i projekte kao relevantne čimbenike koji imaju snažan utjecaj na donosioce odluka i upravo zahvaljujući medijima uspjeli smo u realizaciji svojih ciljeva.

PROJEKTI KOJI SU ZNAČAJNO UTJECALI NA PROFILIRANJE UDRUGE KAO RELEVANTNOG ČIMENIKA U KREIRANJU JAVNIH POLITIKA OSI SA KONKRETNIM REZULTATIMA OD OSNUTKA 2004. GODINE 

SPORTOM ZA LJEPŠU BUDUĆNOST 2011-2013. POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI 

Rezultati na: http://judolabrador.hr/

 EDUKACIJA JAVNOSTI O ZAPOŠLJAVANJU SLIJEPIH I SLABOVIDNIH OSOBA 2008./ 2009.

Cilj ovog projekta bio je dobiti uvid u broj nezaposlenih, utvrditi s kojim se problemima susreću  oni malobrojni  koji su zaposleni, formiranje radnog tijela Udruge koje će sustavno raditi na pružanju stručne potpore onima koji se žele zaposliti i koje zanima ovo složeno pitanje te zapošljavanje barem jedne slijepe i slabovidne osobe na području Karlovačke županije.

Cilj je među ostalim bio institucije lokalne uprave i samouprave kao i javnost podsjetiti na važnost ostvarenja temeljnog prava čovjeka, prava na život i rad, prava na život dostojan čovjeka. Jer najveći je problem slijepih osoba zapošljavanje i stanovanje, a bez osigurane egzistencije nema ni socijalne integracije slijepih kao preduvjeta za život dostojan čovjeka. Iako je nezaposlenost u Hrvatskoj problem s kojim se susreću sve strukture ljudi, u Ustavu Republike Hrvatske  ipak je naglašena potreba posebne skrbi o osobama s invaliditetom i njihovog uključivanja u društveni život, pri čemu je zaposlenost a time materijalna neovisnost i socijalna sigurnost zasigurno osnovna predispozicija za integraciju u društvo.

Naposljetku cilj je bio zapošljavanje jedne osobe s područja KŽ.

U sklopu projekta tiskali smo edukativnu brošuru pod naslovom „Gledate nas a vidite li nas“ sa ciljem da upoznamo javnost, institucije i potencijalne poslodavce o problemima s kojima se u svakodnevnoj komunikaciji sa videćim osobama susreću slijepi i slabovidni. U kojoj je detaljno opisano kako se ponašati pri susretu sa slijepom osobom, čime smo željeti olakšati onima koji vide pristup i komunikaciju sa slijepim osobama, te približiti svakodnevicu slijepih osoba videćima, upoznati ih sa pomagalima kojima se služe slijepe i slabovidne osobe koji im omogućuju samostalan život, ali i upoznati potencijalne poslodavce sa sposobnostima i mogućnostima slijepih i slabovidnih osoba koje su radno sposobne. Sadrži i prava koja ostvaruju osobe s invaliditetom iz područja zapošljavanja i rada, kao i  povlastice poslodavaca pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Brošura “Gledate nas, a vidite li nas” je prvi puta predstavljena javnosti na sjednici Gradskog poglavarstva Grada Karlovca 6. studenog 2008. godine uz prisutnost svih lokalnih medija, kada je Poglavarstvu Grada Karlovca predstavljen projekt Edukacija javnosti o zapošljavanju slijepih i slabovidnih osoba.

Brošura „Gledate nas a vidite li  nas“ nastala u sklopu ovog projekta uvrštena je i u popis literature o problematici slijepih i slabovidnih osoba među ukupno 8 naslova od kojih su tri strana autora na portalu Knjižnice hr

PRUŽI MI RUKU BUDI MI PRIJATELJ – POD POKROVITELJSTVOM ZAGREBAČKOG HOLDINGA I GRADA KARLOVCA NASTALA JE NOVA SLIKOVNICA ZOLA I ERIK U ŠETNJI GRADOM

“Pruži mi ruku budi mi prijatelj” u 2009. godini financiraju Zagrebački Holding i Grad Karlovac,  a provodi se u vrtićima na području Karlovačke Županije s ciljem edukacije djelatnika u ustanovama predškolske dobi kao i djece vrtićke dobi od 3 do 6 godina. U sklopu ovog projekta nastala je druga po redu slikovnica o psima vodičima pod nazivom „Zola i Erik u šetnji gradom“ koju su na dar dobila sva djeca Karlovačkih vrtića, vrtića Gaza, Grabrik, Ledo, Park, Bubamara, Švarča, Novi Centar, Banija, Dubovac i Rakovac.  Autorica ilustracija i priče, nastavka iznimno uspješne prve slikovnice ovoga je puta Aleksandra Goreta, poznata karlovačka akademska slikarica. Ilustracije i priča vode djecu kroz znamenitosti Grada Karlovca, kojim ih vode već poznati likovi psi vodiči Zola i Erik i njihovi korisnici slijepe osobe. Priča na pristupačan način djeci predškolske dobi govori o mogućnostima slijepih osoba i pomagalima kojima se služe. Činjenica je da je Udruga slijepih grada Karlovca i Karlovačke Županije jedina na području KŽ koja je dobila sredstva Zagrebačkog Holdinga za provedbu projekta s područja KŽ. Projekt se nastavlja već devetu godinu zaredom pod voditeljskom palicom Mirsada Bećirovića, tajnika udruge. Njegova se misija iz godine u godinu nastavlja, a cilj joj je edukacijom djece od najranije dobi senzibilizirati ih za probleme osoba s invaliditetom, upozoravati na opasnosti koje dovode do gubitka vida, poput nasilničkog ponašanja kao i posredno educirati roditelje. Uz to dolazi i edukacija djelatnika u ustnovama predškolske dobi kao i integracije djece u redovni sustav predškolskog odgoja.

 

PRUŽI MI RUKU BUDI MI PRIJTELJ – POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVO OBITELJI BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI NASTAJE NOVI NASTAVAK USPJEŠNE SLIKOVNICE

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i ove godine financira projekt iz kojeg proizlazi nova edukativna sikovnica kojom nastavljamo educirati djecu predškolske dobi. Nastavak slikovnice o psima vodičima slijepih osoba je u pripremi, a djeci će biti predstavljena na jesen. Autorica ilustracija i ovoga je puta Aleksandra Goreta, dok je tekst za novu priču napisala prof. Nataša Vojnović. Povjerenje koje institucije imaju u ovaj projekt koji svake godine iznova nadograđujemo je ovime opravdan kao i potreba za kontinuiranom edukacijom djece i djelatnika ustanova predškolske dobi. Svake godine imamo novu generaciju djece koja će već od najranije dobi imati priliku upoznati osobe s invaliditetom kao ravnopravne i vrijedne članove društva i zajednice. Velika je to obveza i odgovornost te zadaća koju već devetu godinu zaredom vrijedno ispunjava začetnik projekta Mirsad Bećirević sa svojim psom vodičem Zolom te uz pomoć Danice Rob i njezinim psom vodičem Erikom. Ovo će biti treća slikovnica po redu, nastala u sklopu projekta Pruži mi ruku budi mi prijatelj, a druga u ovoj godini. Veliki poticaj tiskanju još jedne slikovnice u ovoj godini dala su upravo djeca i njihovi roditelji koji su s oduševljenjem prihvatli priču o psima vodičima i njihovim pustolovinama, kojima djecu uče o slijepim osobama i njihovim mogućnostima kao i važnoj ulozi psa vodiča u životima slijepih osoba. Uz edukativnu priču i atraktivne ilustracije djeca imaju priliku uživo vidjeti i komunicirati sa akterima slikovnice, upoznati znamenitosti Grada Karlovca ili pak uvidjeti kako slijepe osobe mogu činiti i žele puno toga što i videće samo uz malenu pomoć sa strane. Ovim je projektom već dvoje djece uspješno integrirano u vrtić, jedno kasnije u redovnu školu.

 

EDUKACIJA DJECE I MLADIH

«Edukacijom djece i mladih kroz redovan sustav školstva do integracije slijepih osoba u društvo», projekt kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Grad Karlovac. Projekt edukacije djece i mladih o pristupu i komunikaciji sa slijepim osobama i korisnicima pasa vodiča, provodio se u školskoj godini 2008./2009. u osnovnim školama na području Karlovca, Duge Rese i Žakanja (učenici od 1 do 4 razreda) i srednjim (prvi i drugi razredi) školama u Karlovcu (Medicinska, Trgovačko ugostiteljska škola). Edukaciju su provele slijepe osobe Mirsad Bećirović i Danica Rob uz pse vodiče Zolu i Erika, oboje s dugogodišnjim iskustvom u edukaciji djece o problemima slijepih i slabovidnih osoba te uz videću pratnja i asistenciju koordinatora udruge Romije Radočaj Naglić. Cilj projekta bio je educirati učenike o problemima s kojima se u svakodnevnoj komunikaciji s videćim osobama susreću slijepe osobe, te razbiti predrasude o mogućnostima i sposobnostima slijepih osoba, kao i upoznati djecu s psima vodičima te kako se ponašati u kontaktu sa slijepim osobama. Svaki je učenik na poklon dobio i brošuru „Kako pri susretu sa slijepom osobom“.

Ovaj hvalevrijedan projekt polučio je velik interes učenika svih dobi koji su sudjelovali u interaktivnim edukacijama na kojima su se mogli upoznati sa pomagalima s kojima se slijepe osobe služe, kako funkcioniraju u svojoj svakodnevici, kako se kreću uz pomoć bijelog štapa ili psa vodiča. Kako i na koji način su izgubili vid.  Koje sve opasnosti nosi nasilničko ponašanje prema vršnjacima, kako i na koji način pristupiti i komunicirati sa osobama s invaliditetom. Evaluacija je pokazala da je projekt iznimno uspješan i da svakako treba nastaviti kontinuiran rad na edukaciji kako učenika tako i nastavnika i profesora. Bilo je i puno prijedloga za nastavak suradnje, a u projekt su se željele uključiti i škole koje nisu bile prvotno u planu projekta. Uz edukaciju učenika i djelatnika u redovnom sustavu škostva tu je i integracija djece s poteškoćama vida kao i slijepe djece. Upravo je u ovim projektom dvoje djece integrirano u redovan sustav školovanja, a tijekom iduće godine u planu je integracija još jednog djeteta, koje je bilo uspješno integrirano u vrtić.

Naša udruga ima i glazbeni sastav pod nazivom «Sjaj u tami», jedinstveni projekt u Hrvatskoj jer u bendu sviraju i pjevaju osobe s invaliditetom na čelu s Mirsadom Bećirovićem, te na taj način promoviraju pse vodiče i aktivnosti osoba s oštećenjem vida osoba. Nekoliko tisuća kuna vrijednu glazbenu opremu koja se sastoji od instrumenata, gitara, klavijatura, razglasa, zvučnika i ostaloga, nabavili smo uz pomoć donacija brojnih karlovačkih firmi.

 

Sve navedene radionice medijski su uvijek vjerno pratili naši lokalni mediji:

Karlovački tjednik

Prvi Karlovački Radio

Trend Radio

Trend Televizija

Trend portal

Radio Mrežnica

Udruga slijepih USKA - www.uska.hr - Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac, Hrvatska Tel/Fax: 047/412-616 GSM: 091/6000-616 e-mail: udrugauska@gmail.com  Copyright © 2004-2019 by USKA. Sva prava pridržana. Frontier Theme