ESF PROGRAM VIDEĆI PRATITELJ UDRUGE SLIJEPIH USKA

 

            

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

2014.-2020.

„VIDEĆI PRATITELJ

UDRUGE SLIJEPIH USKA“

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

NOSITELJ PROJEKTA –   UDRUGA SLIJEPIH USKA

 www.uska.hr

e-mail:udruga@uska.hr

 

ukupan iznos projekta : 395.480,00kn

iznos EU potpore: 395.480,00kn

 

 

Projekt je u financiran sredstvima Europske Unije, iz Europskog Socijalnog Fonda.

Više informacija o EU fondovima potražite na

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Udruge slijepih USKA.

Tijekom projekta slijepim korisnicima će se pružati usluga videćeg pratitelja što će rezultirati povećanjem socijalne uključenosti  kvalitete života slijepih osoba.

Projekt traje od 12.06.2017. do 12. 06.2019. godine

 

O usluzi videćeg pratitelja Udruge slijepih USKA

Udruga slijepih USKA provodi dvogodišnji program Videći pratitelj Udruge slijepih USKA kojeg finacira Europska Unija iz Europskog Socijalnog Fonda. Slijepe osobe u svom svakodnevnom životu imaju potrebu za asistencijom videće osobe u onom dijelu poslova koji zahtijevaju osjetilo vida kako bi se aktivnost uspješno odradila. Videći pratitelj osoba koja pruža uslugu asistencije u svim situacijama u kojima je vid neophodan, te pratnju osobi s oštećenjem vida od mjesta A do mjesta B, informirajući ju o svemu što se oko nje događa, pazeći pri tome da osoba ne bude u situaciji ugroze.

Projektom je osigurana usluge videćeg pratitelja za sve one slijepe osobe koji imaju, zbog zdravstvenih problema i zakazanih specijalističkih pregleda te sudjelovanja na različitim aktivnostima – sastanci različitih povjerenstava/odbora i sl. ili sudjelovanje u različitim kulturno-umjetničkim i sportskim aktivnostima, potrebu za prijevozom i pratnjom.

Videći pratitelj slijepih osoba pruža sljedeće usluge:

 Prijevoz, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima odlazak liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije, općine, matični ureda, itd., ovisno o potrebi slijepe osobe; obuka za obavljanje kućanskih poslova, pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koje žive same, čitanje dokumentata.

Kako ostvariti pravo na uslugu?

Kako bi osoba mogla koristiti uslugu Videćeg pratitelja potrebno je dostaviti rješenje o postotku tjelesnog oštećenja i presliku osobne iskaznice, iskazati potrebu te ugovoriti termin, pri čemu prednost uvijek imaju liječnički pregledi. Kontaktirati možete koordinatora videćeg pratitelja Udruge slijepih USKA putem telefona, nazvati Udrugu slijepih USKA na broj 047/412-616, putem maila na udruga@uska.hr, ili putem društvenih mreža, tj. službenih profila Udruge slijepih USKA na društvenim mrežama Facebook, Twitter i Google plus, poveznice na iste možete pronaći i na web stranicama udruge www.uska.hr

Podaci koje je potrebno dostaviti: ime i prezime korisnika, adresa stanovanja, OIB, broj mobitela, procjena trajanja podrške, kratak opis pomoći koja se očekuje od videćeg pratitelja. Nakon zaprimanja informacija koordinator videćeg pratitelja kontaktirat će korisnika te utanačiti termin.

Koordinator videćeg pratitelja osoba je zadužena za kontaktiranje i koordiniranje korisnika vezano za korištenje usluge videćeg pratitelja, pripremu plana i programa aktivnosti, prikupljanje i arhiviranje dokumentacije korisnika obzirom da svaki korisnik usluge videćeg pratitelja mora dostaviti potrebnu dokumentaciju. Također tu je i priprema tjednog i mjesečnog plana potreba korisnika, koordinacija projektnih aktivnosti sa provedbenim tijelima te naravno, promotivne i promidžbene aktivnosti, medijska promocija projekta, priprema promotivnih materijala, sudjelovanje u javnom predstavljanu projektih aktivnosti, te u konačnici i redovito izvješćivanje o provedenim aktivnostima. Kako je članstvo USKA-e rasprostranjeno po cijeloj Karlovačkoj Županiji projektom su pokriveni  korisnici s područja cijele Karlovačke županije kao i slijepe osobe koje imaju potrebu za uslugom dok borave na području Karlovačke Županije, Udruga uz pomoć videćeg pratitelja pokriva potrebe članstva i pruža uslugu asistencije ne samo članovima koji su unutar dosega javnog gradskog prijevoza, već je cilj ovim projektom članove koji žive na rubnim dijelovima županije aktivirati da budu samostalniji i aktivniji u svakodnevnom životu.

Opći cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz razvoj usluge Videćeg pratitelja.

Projekt će direktno doprinijeti širenju usluga na veći broj članova i doprinijeti podizanju kvalitete življenja OSI i njihovih obitelji te zapošljavanju obzirom da su u sklopu ovog projekta zaposlene dvije osobe videći pratitelj i koordinatora videćeg pratitelja.

Ukupna vrijednost ovog dvogodišnjeg programa finaciranog od Europske Unije iz Europskog Socijalnog Fonda  je 395.480,00kn.

Ako poznajete ili ste čuli da neka slijepa osoba  treba pomoć i podršku videćeg pratitelja u Karlovcu i Karlovačkoj Županiji za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem. Stručni tim Udruge slijepih USKA kontaktirat će osobu u potrebi te pronaći rješenje kako bi slijepoj osobi život učinili što kvalitetnijim i boljim. 

Važno je znati:

Prioritet prilikom korištenja usluga videćeg pratitelja imaju korisnici sa zakazanim specijalističkim i drugim zdravstvenim pregledima. Primjerice: Ako za isti termin pristigne više prijava korisnika s potrebom korištenja videćeg pratitelja korisnici koji imaju zakazane specijalističke i druge zdravstvene preglede imaju prednost, a korisnicima s drugim potrebmam ponuditi će se drugi raspoloživi termin. Kako bi zadovoljili potrebe svih članova za korištenjem usluga videćeg pratitelja, koordinator videćeg pratitelja će s videćom pratiteljicom na temelju redosljeda pristiglih prijava unaprijed slagati raspored za sljedeći tjedan. Uslugu videćeg pratitelja Udruge slijepih USKA pruža Sandra Milčić zaposlena na radnom mjestu Videći pratitelj Udruge slijepih USKA, radi se o osobi educiranoj u Hrvatskom Savezu Slijepih za rad s osobama s oštećenjem vida te iskustvom u pružanju usluge videćeg pratitelja. Kontakt: Udruga slijepih USKA, Kralja Tomislava 9, 47 000 Karlovac, tel./fax:047/412616, mail: udruga@uska.hr, www.uska.hr

 

Udruga slijepih USKA - www.uska.hr - Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac, Hrvatska Tel/Fax: 047/412-616 GSM: 091/6000-616 e-mail: udrugauska@gmail.com  Copyright © 2004-2019 by USKA. Sva prava pridržana. Frontier Theme