„Zagovaranje u kriznim situacijama s primjerima dobre prakse“ u okviru projekta UP.04.2.1.11.0148 IzaZOVI

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske SOIH u okviru projekta UP.04.2.1.11.0148 IzaZOVI u krizi provela je danas šestosatnu online edukaciju „Zagovaranje u kriznim situacijama s primjerima dobre prakse“ za suradnike na projektu, zaposlenike, osobe ovlaštene za zastupanje i članove upravnih tijela partnerskih udruga osoba s invaliditetom.

Edukacija je u svrhu jačanja kapaciteta partnerskih udruga za zagovaranje u kriznim situacijama i primjenu članka 11. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom – Rizične situacije i humanitarna krizna stanja.

Edukaciji pod nazivom „Zagovaranje u kriznim situacijama s primjerima dobre prakse“ ispred USKA-e nazoče predsjednik Mirsad Bećirović i tajnik Romija Radočaj Naglić, a održana je putem Zoom platforme. Obuhvaćene su sljedeće teme: „Što je zagovaranje? Razlike u odnosu na lobiranje“, „Komponente zagovaranja i važnost komunikacije u zagovaranju“, „Dinamika procesa zagovaranja – udruge osoba s invaliditetom kao dionici procesa kreiranja javnih politika“, „Temelji strategije javnoga zagovaranja“, „Specifičnosti zagovaranja u kriznim situacijama“.

Ažurirano 30. lipnja 2022 — 19:59
Udruga slijepih USKA - www.uska.hr - Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac, Hrvatska Tel/Fax: 047/412-616 GSM: 091/6000-616 e-mail: udrugauska@gmail.com  Copyright © 2004-2019 by USKA. Sva prava pridržana. Frontier Theme