Online Capacity building za korištenje inovativnih digitalnih alata – UP.04.2.1.11.0148 “IzaZOVI u krizi”

 

Online Capacity building za korištenje inovativnih digitalnih alata u sklopu projekta UP.04.2.1.11.0148 “IzaZOVI u krizi” u organizaciji SOIH-a održat će se u ponedjeljak 21.06.2022. Radi se o projektnim aktivnostima u sklopu projekta usmjerenog unaprjeđenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Partneri SOIH-u su Udruga invalida rada Virovitica, Udruga osoba s invaliditetom Daruvar, Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod, Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska, Udruga slijepih USKA i Spinalne ozljede Zagreb te Savezom izviđača Hrvatske. Razdoblje provedbe projekta je od 21. ožujka 2022. do 21. kolovoza 2023. godine (18 mjeseci), a ugovoreni iznos je 496.556,53 kuna. Bespovratna sredstva osigurana iz Europskog socijalnog fonda iznose 422.073,05 kuna (85 %), dok iz Državnog proračuna RH iznose 74.483,48 kuna (15 %).  Projektom će se kroz suradnju i razmjenu znanja među reprezentativnim organizacijama osoba s invaliditetom, volonterima i lokalnim dionicima uspostaviti djelovanje Timova za krizne situacije i volonterska mreža potpore s ciljem djelotvorne reakcije u rizičnim situacijama i humanitarnim kriznim stanjima. Također će se jačati kapaciteti partnerskih organizacija za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu poput najavljenog Online Capacity buildinga za korištenje inovativnih digitalnih alata koji će se održati u utorak.

Ažurirano 17. lipnja 2022 — 10:45
Udruga slijepih USKA - www.uska.hr - Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac, Hrvatska Tel/Fax: 047/412-616 GSM: 091/6000-616 e-mail: udrugauska@gmail.com  Copyright © 2004-2019 by USKA. Sva prava pridržana. Frontier Theme