USKA na edukaciji “Digitalno pravdanje sredstava”

Tajnik Romija Radočaj Naglić na edukaciji “Digitalno pravdanje sredstava” namijenjene klubovima koji su korisnici sredstava za sufinanciranje javnih potreba u sportu Karlovačke županije u 2022.g. Edukaciju je organizirala Zajednica Športova Karlovačke Županije, a vodili su je stručni edukatori tvrtke Fortis Labor d.o.o. USKA kroz razvoj međusektorske suradnje, kroz savjetodavnu i tehničku podršku koju pruža sportskim klubovima osoba s invaliditetom SRC Labrador, Sportskom društvu slijepih Karlovac te Športskom Savezu invalida Karlovačke županije razvija suradničke i partnerske odnose sa udrugama i sportskim klubovima osoba s invaliditetom, a sudjelovanje predstavnika USKA-e na ovoj edukaciji osigurava među ostalim jačanje kapaciteta organizacije kroz stjecanje znanja iz područja digitalizacije obzirom da se radi o SOM sustavu putem kojeg se vrši pravdanje odobrenih sredstava klubovima koji su realizirali sufinanciranje putem Karlovačke županije, a isti sustav se koristi i za apliciranje na natječaje Karlovačke županije za udruge. USKA time doprinosi i ciljevima institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva čija je korisnica od 01. siječnja 2022.godine.

Ažurirano 24. ožujka 2022 — 19:41
Udruga slijepih USKA - www.uska.hr - Kralja Tomislava 9, 47000 Karlovac, Hrvatska Tel/Fax: 047/412-616 GSM: 091/6000-616 e-mail: udrugauska@gmail.com  Copyright © 2004-2019 by USKA. Sva prava pridržana. Frontier Theme